Brněnské arbitrážní centrum

Brněnské arbitrážní centrum je občanským sdružením, které bylo založeno za účelem rozvoje rozhodčího řízení a jeho prostřednictvím i zajištění rozvoje hospodářství a poctivého podnikání v  Českých zemích.

E-mail :
info@arbitraznicentrum.cz